allahin 99 ismi ilahi

allahin 99 ismi ilahi

Etiketler Cok güzel bir ilahi esmaül hüsna. Esmaül Hüsna ilahi si Allahin 99 (doksandokuz) ismi
ilahiler allahin 99 ismi ilahi
Kategori ilahi-dinle
Bu ilahi 627 Kez dinlenmiştir
Yazar ilahidinle

allahin 99 ismi ilahi Hakkında Detaylar

allah ın 99 ismi ilahisi indir allah ın 99 ismi ilahi sozleri allah ın 99 ismi sırasıyla allah ın 99 ismi esma-ül hüsna esmaül hüsna ilahi si allahin 99 (doksandokuz) ismi sözleri allah ın 99 ismi ve anlamları Allahın 99 ismi ilahi Dinle Esmaül Hüsna

 

Esmaül Hüsna ilahi si Allahin 99 (doksandokuz) ismi dinle

1.  Allah  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.  
  2.  er-Rahman  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).  
  3.  er-Rahim  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).  
  4.  el-Melik  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.  
  5.  el-Kuddüs  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.  
  6.  el-Selam  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.  
  7.  el-Mü'min  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
 ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.  
  8.  el-Müheymin  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.  
  9.  el-Aziz  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.  
  10.  el-Cabbar  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
 olan.  
  11.  el-Mütekebbir  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.  
  12.  el-Halik  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
 var eden büyüklükte eşi olmayan.  
  13.  el-Bari  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.  
  14.  el-Musavvir  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.  
  15.  el-Gaffar  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.  
  16.  el-Kahhar  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.  
  17.  el-Vahhab  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.  
  18.  el-Rezzak  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.  
  19.  el-Fettah  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.  
  20.  el-Alim  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.  
  21.  el-Kabıt  Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.  
  22.  el-Basit  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.  
  23.  el-Hafıd  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.  
  24.  el-Rafi  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.  
  25.  el-Muiz  İzzet veren, aziz kılan.  
  26.  el-Müzil  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.  
  27.  el-Semi  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.  
  28.  el-Basir  Her şeyi gören.  
  29.  el-Hakem  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.  
  30.  el-Adl  Son derece adaletli olan.  
  31.  el-Latif  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.  
  32.  el-Habir  Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.  
  33.  el-Halim  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.  
  34.  el-Azim  Pek azametli olan, yüce.  
  35.  el-Gafur  Çok bağışlayan, magfireti çok.  
  36.  el-Şekur  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.  
  37.  el-Aliyy  Çok yüce.  
  38.  el-Kebir  Pek büyük.  
  39.  el-Hafız  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
 koruyan.  
  40.  el-Mukit  Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.  
  41.  el-Hasib  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
 bilen. Mahlukatına kafi olan.  
  42.  el-Celil  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.  
  43.  el-Kerim  Çok ikram edici.  
  44.  el-Rakib  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.  
  45.  el-Mucib  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.  
  46.  el-Vasi  Lütfu bol olan.  
  47.  el-Hakim  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.  
  48.  el-Vedud  İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.  
  49.  el-Mecid  Şanı, şerefi çok üstün olan.  
  50.  el-Bais  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.  
  51.  el-Şehid  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.  
  52.  el-Hakk  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.  
  53.  el-Vekil  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.  
  54.  el-Kaviyy  Pek kuvvetli.  
  55.  el-Metin  Pek güçlü.  
  56.  el-Veliyy  Seçkin kullarının dostu.  
  57.  el-Hamid  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.  
  58.  el-Muhsin  Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.  
  59.  el-Mubdi  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.  
  60.  el-Muid  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.  
  61.  el-Muhyi  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.  
  62.  el-Mümit  Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.  
  63.  el-Hayy  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.  
  64.  el-Kayyum  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.  
  65.  el-Vacid  İstediğini, istediği vakit bulan.  
  66.  el-Macid  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.  
  67.  el-Vahid  Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.  
  68.  el-Samed  Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.  
  69.  el-Kadir  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.  
  70.  el-Mukdedir  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.  
  71.  el-Mukaddim  İstediğini öne getiren, öne alan.  
  72.  el-Muahhir  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.  
  73.  el-Evvel  Her şeyden önce var olan.  
  74.  el-Ahir  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.  
  75.  el-Zahir  Varlığı sayısız delillerle açık olan.  
  76.  el-Batın  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.  
  77.  el-Vali  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.  
  78.  el-Müteali  Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.  
  79.  el-Berr  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.  
  80.  el-Tevvab  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.  
  81.  el-Muntekım  Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.  
  82.  el-Afüvv  Affeden, mağfiret eden.  
  83.  el-Rauf  Merhamet edici. Pek şefkatli.  
  84.  Malik'ül-Mülk  Mülkün ebedi ezeli sahibi.  
  85.  Zülcelali ve'l-İkram  Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.  
  86.  el-Muksit  Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.  
  87.  el-Cami  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.  
  88.  el-Ganiyy  Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.  
  89.  el-Mugni  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.  
  90.  el-Mani  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.  
  91.  el-Darr  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.  
  92.  el-Nafi  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.  
  93.  el-Nur  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.  
  94.  el-Hadi  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.  
  95.  el-Bedi  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.  
  96.  el-Baki  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.  
  97.  el-Varis  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.  
  98.  el-Raşit  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.  
  99.  es-Sabur  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam 
 

Sıradaki ilahiler

 • Grup Taif - Nur Kundaklar İçinde Grup Taif - Nur Kundaklar İçinde Maşallah maşallah maşallah allah nazarlardan saklasin inşallah mübarek maşallah Grup Taif - Nur Kundaklar İçinde ilahisi dinle ilahileri indir,Keşke tüm müslüman erkekleri sizin gibi dine bağlı olsalar ne güzel olurdu her an Allahı zikretseler ,
 • Dursun Ali Erzincanlı Son Kış Dursun Ali Erzincanlı Son Kış Dursun Ali Erzincanlı Son Kış dinle indir şiirleri ilahileri ,Müziği için Taner Demiralp ağabeyime, seslendirmesi için Dursun Ali Erzincanlı ağabeyime sonsuz teşekkürler. Yüreğe işleyen bir dua.. Amin, bin kere amin, milyon kere amin.. Hürmetlerimle
 • Sedat Uçan - Hüzün Sedat Uçan - Hüzün Sedat Uçan - Hüzün ilahisi dinle indir Sedat Uçan Özledim Sedat uçan full albüm dinle Sedat Uçan oldu mü Sedat uçan en çok dinlenen ilahiler Sedat Uçan Müziksiz İlahiler indir Sedat uçan medine ilahisi Sedat Uçan hareketli İlahiler Sedat Uçan - Adına Kurbanım ya Resulallah Sözleri Hüzün,önce en güzel rüya ile Peygamber aşkı anılarımız tazelendi şimdi hüzün ile hem Peygamber hem 4 büyük halife ve sahabe sevgisi ve ayrıyeten Babam rahmetli çok aklıma geldi
 • 1 Saatlik İlahi indir 1 Saatlik İlahi indir 1 Saatlik İlahi indir bedava. ilahi indir mp3 Karışık İlahiler mp3 indir 2023 - İlahiler mp3 indir Yüksek Sesli ilahi indir Zikirli İlahi indir mp3 Karışık İlahi indir dur Hareketli Zikirli İlahiler indir Hoşgeldin ilahisi indir
 • Murat Belet - Bende Ağladım Murat Belet - Bende Ağladım Eser ve klip muhteşem olmuş Murat Belet - Bende Ağladım dinle indir sözleri ilahisi ilahileri Böyle eserleri bizlere sunduğunuz için Rabbim sizlerden razı olsun,2022 Yeni yılın sabahına güzel sesinizle başladık yolunuz hep açık olsun yüreği güzel insan
 • yeni ilahi albumleri yeni ilahi albumleri yeni ilahi albumleri En Güzel İlahiler 2023 Yılında En Çok Dinlenen İlahiler Yeni Karışık Yeni İlahiler - Hasan Dursun - Full Albüm 2022 En Güzel İlahiler Şöleni Full Albüm İlahiler Dinle indi En Güzel İlahiler Ve Karışık İlahiler
 • En güzel yeni ilahiler dinle En güzel yeni ilahiler dinle En güzel yeni ilahiler dinle indir bedava Dünyanın en güzel ilahileri En yeni ilahiler 2021 Dunyanin en güzel ilahileri En güzel ilahiler dinle bedava Eski ilahiler Güzel İlahiler dinlemek istiyorum Karışık ilahi Dinlemek istiyorum ücretsiz ilahi indir Huzurlu geceler hayırlı geceler nasib eylesin rabbim hepimize amin amin Rabbimin duaları sefkäti bereketi Bizlerin üstünde olsun Her zaman takipdeyiz ilahılerin çok güzel seni çok seviyorum gönlüne ağzına sağlık...hiç durma hep söyle..sesinle dokundugun her gönül, ahiret sermayen olsu
 • islami sohbet odaları islami sohbet odaları illahidinle.com mynet ilahi radyo sohbet, islami sohbet, seviyeli ilahiler sohbet, bedava dini sohbet, dini sohbetler dini radyo islamla alakalı hersey islami ilahi radyo sohbet odalari sitemizde
 • Ramazan İlahisi Ramazan İlahisi Ramazan için söylenmiş güzel bir ilahi i sizlere sunmak en başlı isteklerimizdir.Emeği geçen lere teşekkür ederiz. Müslümanların ayı olan Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor. Ramazan ayı için ülkemizde ve tüm müslümanlarca hazırlıklar tamamlandı. Mübarek 11 ayın sultanı, fazileti bol Ramazan ayı bu gece ilk sahurla başlıyor. Tüm islam alemine hayr olsun ve bizleride hayırlı etsin..
 • Dini Sohbet Odaları Dini Sohbet Odaları Dini Sohbet Odaları ilahiler eşliğinde İslami Sohbet odalari,nda İslami Dini Chat Sohbet keyfi sizleri bekliyor Sizde Dini Sohbet,in keyfine Varip günlük stresden uzaklamaya Ne dersiniz