allahin 99 ismi ilahi

allahin 99 ismi ilahi

Etiketler Cok güzel bir ilahi esmaül hüsna. Esmaül Hüsna ilahi si Allahin 99 (doksandokuz) ismi
ilahiler allahin 99 ismi ilahi
Kategori ilahi-dinle
Bu ilahi 313 Kez dinlenmiştir
Yazar ilahidinle

allahin 99 ismi ilahi Hakkında Detaylar

allah ın 99 ismi ilahisi indir allah ın 99 ismi ilahi sozleri allah ın 99 ismi sırasıyla allah ın 99 ismi esma-ül hüsna esmaül hüsna ilahi si allahin 99 (doksandokuz) ismi sözleri allah ın 99 ismi ve anlamları Allahın 99 ismi ilahi Dinle Esmaül Hüsna

 

Esmaül Hüsna ilahi si Allahin 99 (doksandokuz) ismi dinle

1.  Allah  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.  
  2.  er-Rahman  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).  
  3.  er-Rahim  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).  
  4.  el-Melik  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.  
  5.  el-Kuddüs  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.  
  6.  el-Selam  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.  
  7.  el-Mü'min  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
 ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.  
  8.  el-Müheymin  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.  
  9.  el-Aziz  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.  
  10.  el-Cabbar  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
 olan.  
  11.  el-Mütekebbir  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.  
  12.  el-Halik  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
 var eden büyüklükte eşi olmayan.  
  13.  el-Bari  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.  
  14.  el-Musavvir  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.  
  15.  el-Gaffar  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.  
  16.  el-Kahhar  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.  
  17.  el-Vahhab  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.  
  18.  el-Rezzak  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.  
  19.  el-Fettah  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.  
  20.  el-Alim  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.  
  21.  el-Kabıt  Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.  
  22.  el-Basit  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.  
  23.  el-Hafıd  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.  
  24.  el-Rafi  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.  
  25.  el-Muiz  İzzet veren, aziz kılan.  
  26.  el-Müzil  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.  
  27.  el-Semi  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.  
  28.  el-Basir  Her şeyi gören.  
  29.  el-Hakem  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.  
  30.  el-Adl  Son derece adaletli olan.  
  31.  el-Latif  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.  
  32.  el-Habir  Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.  
  33.  el-Halim  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.  
  34.  el-Azim  Pek azametli olan, yüce.  
  35.  el-Gafur  Çok bağışlayan, magfireti çok.  
  36.  el-Şekur  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.  
  37.  el-Aliyy  Çok yüce.  
  38.  el-Kebir  Pek büyük.  
  39.  el-Hafız  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
 koruyan.  
  40.  el-Mukit  Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.  
  41.  el-Hasib  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
 bilen. Mahlukatına kafi olan.  
  42.  el-Celil  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.  
  43.  el-Kerim  Çok ikram edici.  
  44.  el-Rakib  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.  
  45.  el-Mucib  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.  
  46.  el-Vasi  Lütfu bol olan.  
  47.  el-Hakim  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.  
  48.  el-Vedud  İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.  
  49.  el-Mecid  Şanı, şerefi çok üstün olan.  
  50.  el-Bais  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.  
  51.  el-Şehid  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.  
  52.  el-Hakk  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.  
  53.  el-Vekil  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.  
  54.  el-Kaviyy  Pek kuvvetli.  
  55.  el-Metin  Pek güçlü.  
  56.  el-Veliyy  Seçkin kullarının dostu.  
  57.  el-Hamid  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.  
  58.  el-Muhsin  Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.  
  59.  el-Mubdi  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.  
  60.  el-Muid  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.  
  61.  el-Muhyi  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.  
  62.  el-Mümit  Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.  
  63.  el-Hayy  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.  
  64.  el-Kayyum  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.  
  65.  el-Vacid  İstediğini, istediği vakit bulan.  
  66.  el-Macid  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.  
  67.  el-Vahid  Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.  
  68.  el-Samed  Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.  
  69.  el-Kadir  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.  
  70.  el-Mukdedir  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.  
  71.  el-Mukaddim  İstediğini öne getiren, öne alan.  
  72.  el-Muahhir  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.  
  73.  el-Evvel  Her şeyden önce var olan.  
  74.  el-Ahir  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.  
  75.  el-Zahir  Varlığı sayısız delillerle açık olan.  
  76.  el-Batın  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.  
  77.  el-Vali  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.  
  78.  el-Müteali  Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.  
  79.  el-Berr  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.  
  80.  el-Tevvab  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.  
  81.  el-Muntekım  Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.  
  82.  el-Afüvv  Affeden, mağfiret eden.  
  83.  el-Rauf  Merhamet edici. Pek şefkatli.  
  84.  Malik'ül-Mülk  Mülkün ebedi ezeli sahibi.  
  85.  Zülcelali ve'l-İkram  Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.  
  86.  el-Muksit  Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.  
  87.  el-Cami  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.  
  88.  el-Ganiyy  Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.  
  89.  el-Mugni  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.  
  90.  el-Mani  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.  
  91.  el-Darr  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.  
  92.  el-Nafi  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.  
  93.  el-Nur  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.  
  94.  el-Hadi  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.  
  95.  el-Bedi  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.  
  96.  el-Baki  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.  
  97.  el-Varis  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.  
  98.  el-Raşit  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.  
  99.  es-Sabur  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam 
 

Sıradaki ilahiler

 • Umut Mürare - Sevdamızsın Kudüs Umut Mürare - Sevdamızsın Kudüs Son zamanlarda dinlediğin güzel ve anlamlı ezgilerden biri. Yüreğine sağlık Umut kardeşim Umut Mürare - Sevdamızsın Kudüs dinle indir ,Umut Mürare - Sevdamızsın Kudüs sözleri oku be4dava
 • Yetim Kaldım ilahisi Yetim Kaldım ilahisi Butun yetimler için en güzel ilahileri burada Yetim Kaldım ilahisi indir dinle Abdurrahman Önül Mp3 ilahi ilahileri İndir ilahi sözleri ,Ağlama Zeynebim isimli ilahi albümünde var olan Yetim Kaldım ilahisini sitemizden ilahinin sözlerini okuyabilirsiniz
 • Ağlaya Ağlaya Düştüm Yollara Ağlaya Ağlaya Düştüm Yollara Bu mübarek Ramazanda ümre zıyaretleride mümkün Allah nasip etsin.Gitmek isteyenlere.ağlaya ağlaya düştüm yollara hicaz bölgesine hasret ler için yazılmış.Emege yüreklerine sağlık..Muziksiz ilahi olarak sizlere sunmak ve içinize hasret duygularının ulaşması ile...
 • Eylül Ekim Kasım Gel Aralık Eylül Ekim Kasım Gel Aralık her aya özel ilahi dinle Eylül Ekim Kasım Gel Aralık ilahisi Olmaz olsun fukaralık diye devam eden ilahi dinlemeye değer ,Eylül Ekim Kasım Gel Aralık ilahisi sözleri dinle indir paylaş
 • MEVLAM (Rızana Ermeden Beni Öldürme) & Müziksiz İlahiler 2023 MEVLAM (Rızana Ermeden Beni Öldürme) & Müziksiz İlahiler 2023 Muziksiz ilahilerden yeni çıkan ve insanın hatalarını düşünüp tevbe kapısına yönelten etkileyıci bir eser olmuş.. Rabbim bizlere hatalarımızdan dönmek, af ına sıgınmak ve rahmetine mahzar olan kullarından etsin..
 • Hasan Dursun - Efdal Hasan Dursun - Efdal Hasan Dursun - Efdal ilahisi indir dinle,Hasan Dursun - Efdal ilahi sözleri,en güzel yeni 2021 Hasan Dursun - Efdal ilahileri böyle arapça ilahilerle gel çok seviyorum çok güzel olmuş ağzına sağlık Allah uzun ömür versin yolun açık olsun
 • Dünyanın En Güzel ilahileri Dünyanın En Güzel ilahileri en guzel secme ilahiler Dünyanın En Güzel ilahileri En Güzel Seslerden YÜREK YAKAN İLAHİLER burda,yok böyle ses daha önce hiç böyle bir ilahi dinlemediğiniz yeni 2022 senesinde çıkıcak olan 2023 senesine hazirlanan ilahi listesi bizim sitede her gün farklı ilahi paylaşmaktayiz bizi takıp ediniz
 • Cemal Kuru - Gideceğim Cemal Kuru - Gideceğim cemal kurunun 2013 yilinda çikardiği Ağlayu Ağlayu ilahi albumunde yer verip okuduğü Cemal Kuru - Gideceğim ilahisi dinle ilahileri indir bedava ,Başka gidecek yer yok dönüş ancak onadır. ötesi yok ne güzel dinimiz var degilmi. nefes kadar degerli hayatın ta kendisi onsuz yaşamı düşünemiyorum.,çok harika olmuş cemal hocam ağzına yüreğine ve sana o sesi veren rabbime kurban olayım
 • Yahya Soyyiğit - Kimi Dosta Gider Yahya Soyyiğit - Kimi Dosta Gider rabbim arzuladığın makamın kat kat üstünde bir makam nasip eder inşallah üstadımız merhum Yahya Soyyiğit - Kimi Dosta Gider dinle indir sözleri,İlk defa bu gece Kur,an kerimi güzel okuma yarışmasında duydum bu ilahiyi defalarca dinleyip ağladım Rabbim yerini mekanını cennet etsin yakınlarına sabır versin el fatiha amin
 • En Güzel İlahiler dinle bedava En Güzel İlahiler dinle bedava En Güzel İlahiler dinle bedava en iyi ilahiler listesi :39 karışık ilahiler ilahileri dinle - youtube Dünyanın En güzel ilahileri bedava. ilahi indir mp3 Güzel İlahiler dinlemek istiyorum En güzel ilahileri indir Zikirli, İlahi indir İlahi indir bedava telefona